150 Koleksi Pantun Bahasa Banjar Lucu Bikin Ngakak

Pantun Bahasa Banjar Lucu Bikin Ngakak, romantis, dan penuh cinta - Halo sobat semua, pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah pantun lucu, bijak, agam, pemuda, anak-anak dan meminang gadis dalam bahasa banjar. Buat sobat yang saat ini sedang mencari pantun bahasa banjar maka bisa menyimak kumpulan pantun yang sudah saya siapkan dibawah ini.

Pantun Bahasa Banjar Lucu 

Pantun Bahasa Banjar Lucu Menghibur

Berikut adalah pantun bahasa banjar dalam berbagai kategori yang bisa sobat kutip. Semoga koleksi pantun ini dapat bermanfaat dan menghibur sobat semua.

Kumpulan Pantun Bahasa Banjar Lucu : 

Koleksi pantun yang pertama adalah pantun agama dalam bahasa banjar. Nah di bait pantun yang satu ini sobat akan menembukan petuah-petuah yang ada di bait 3 dan 4 dimana ada kata-kata bijak dan petuah yang bisa di petik.

Pantunsiana.com


1. Pantun Agama

Luruk banyu ka dalam bulanai

Gasan mangurung si iwak patin

Islam nitu agama nang damai

Damai di lahir damai di batin


Bawalah paikat ka Birayang

Imbah nitu ka Palaihari

Wajib salat atawa sambahyang

Lima kali dalam sahari


Mun isuk mudik ka Kandangan

Batarus haja ka Mantimin

Kitap suci kitap Al Quran

Bacaan mulia urang muslimin


Daun pudak atawa pandan

Bawalah ka pasar ari Arba

Amun datang bulan Ramadan

Jangan tatinggal wajip puasa


Ada nasi ada jua bubur

Pilih makan handak nang mana

Imbah mati masuk ka kubur

Harta nang banyak kada dibawa


Kayu panjang di halaman

Lalu ditatak lawan parang

Parilaku urang baiman

Katuju manulungi urang


Tatak sabilah kayu birik

Bilahannya ditumbang talu

Wayah bamula gawi nang baik

Baca Bismillah badahulu


Anak saluang si anak sapat

Timbul tinggalam banyalam-nyalam

Amun kita hanyar badapat

Badahulu kita maucap salam


Ulin panjang gasan galagar

Ulin nang nipis diulah sirap

Maulah masjid manggawi langgar

Gawi sabumi mangumpul wakap


Banang bagalas dililit-lilit

Gasan talinya kalayangan

Wayah mandangar bang di masjid

Nitu wayahnya sambahyangan


Digaragaji kayu pang lanan

Papan nang kandal diulah tangga

Kada tamasuk urang baiman

Amun bahual lawan tatangga


Parak haja kampung Barikin

Wadah baulah haduk sasapu

Urang cacat pakir miskin

Bubuhannya nitu parlu dibantu


2. Pantun Adat Istiadat


Puhun gambir di dalam hutan
Andaknya di padang sabat
Amun bapandir lawan kuitan
Baucap nitu bagamat-gamat

Mambawa papan ka muhara
Papan handak diulah pasak
Parak hadapan urang tuha
Mun bajalan babungkuk awak

Banyak raragi lawan rarampah
Ada katumbar lawan jintan
Handak tulak ka luar rumah
Basujut cium tangan kuitan

Bungkah janar diulah japa
Dipirik-pirik di dalam cubik
Dikiau mama dikiau bapa
Lakasi manyahut baik-baik

Maharu baras dalam kuantan
Kuantan miris imbah disudir
Amun disuruh ulih kuitan
Lakas digawi jangan pangulir

Hundayang nyiur daunnya karing
Bilah lidinya dijarat-jarat
Kada baik mbaucap nyaring
Kaya urang kada baadat

Buah asam banyak guguran
Ada nang gugur ka sumur karing
Tuntung makan kakanyangan
Jangan mariga banyaring-nyaring

Jalan baimbai sambil batuntun
Lapah bajalan naik ka bica
Kada bulih manjajak watun
Kaina disariki ulih mintuha

Tukang titik si tukang sudir
Manyudir rinjing baluman tuntung
Rahatan makan banyak bapandir
Bisa nasi tamasuk kahidung

Buah rambai gugur ka tanah
Pucuk daunnya umpan bakantan
Basisiut malam dalam rumah
Nitu pamali mangiaw sitan

Tumat hantakan ka Banua Kupang
Singgah dahulu di Batali
Jangan makan piring batumpang
Ujar nini nitu pamali

Karas-karasnya wasi waja
Diulah lading diulah parang
Amunlah ari wayah sanja
Janganlah duduk di muha lawang

Tulak mamulut baduduaan
Imbah bulik di wayah sanja
Jangan bacakut papadaan
Hual sadikit baakuran haja

Dadaian kain paikat laki
Kain didadai nang bakurawang
Kada baik bahiri dangki
Pariksa haja diri saurang

Mayang pinang babungkus upih
Gasan dipakai bamandi-mandi
Wayah bapangkat wayah sugih
Baingat-ingatlah lawan diri

Maurak tikar di palatar
Tikar purun diulah lapik
Piragah harat piragah pintar
Nitu parigal nang kada baik

Kayu halaban diulah harang
Ditatak-tatak dipanggal dua
Jangan mancari kasalahan urang
Kasahan saurang ada haja

Tulak maunjun tulak mambanjur
Dapat kalabaw dapat hundang
Amunlah bajanji bujur-bujur
Janji nitu ibarat hutang

Tatak haur diulah bumbung
Hujung ditukup tarus dijarat
Kada bagus balaku sumbung
Parigal diri nang pina harat

Kumpai jariwit daunnya panjang
Makanannya si biri-biri
Amun bagana di kampung urang
Babisa-bisa mambawa diri

Daun kaladi tumbuh di pinggir
Di subalahnya tumbuh jaruju
Amun cakah harat bapandir
Banyak urang kada katuju

Kupasakan sabigi mangga
Mangga banyak dalam barunjung
Balaku baik lawan tatangga
Amun parlu kawa manulung

Kuning-kuning kambang angsana
Ditampur angin tarabangan
Makan pakai nang sadarhana
Jangan maungkai kasugihan

Buah nyiur sabigi dua
Banyunya manis nyaman dinginum
Hurmat lawan urang tuha
Sayang pulang lawan nang anum

Riang riut punduk di hutan
Kaguguran  buah timbatu
Irang irut muntung kuitan
Mamadahi anak minantu

Baras unus masak di panci
Jadi bubur banyak banyunya
Taingat hutang tahun tadi
Imbah katam mambayarinya

Putri ramaja anak babangsa
Anak babangsa tanah banyu
Rupa bungas babudi bahasa
Banyaklah urang nang katuju

3. Pantun Badatang (meminang)


Pihak pria :
Apa habar bayan manari
Katutut bajalan malam
Apa habar datang kamari
Manuntut janji samalam

Pihak perempuan :
Katutut burung katutut
Katutut basaung buntut
Lamun ada judu manuntut
Urang tuha bisa mamatut

Pihak pria   :
Rumah bahari baukir – ukir
Tangga ulinnya bapasang pasak
Sudah lawas kami pikir – pikir
Ditimbang – timbang sampai masak

Pihak perempuan :
Pucuk bubungan bapasang jamang
Jamang batatah di pambuung
Lawas dipikir lawas ditimbang
Talalu banyak hitung-mahitung

Pihak pria :
Anak tangganya pitung tantang
Sama balakang lawan hadapan
Niat hati handak badatang
Nang kaya apa sakira nyaman

Pihak perempuan :
Punduk di hutan hatap rumbiya
Gasan lantainya papan satampik
Sampian badatang kami tarima
Kadatangan sampian kada ditampik

Pihak pria :
Punduk di hilir punduk di hulu
Sama batawing papan kalipik
Amun damintu hitung dahulu
Ari nang baik bulan nang baik

Pihak perempuan :
Batang dadap batang maritam
Disitu ada sarang kalulut
Bulan di hadap imbah katam
Hidup duabelas bulan Mulut
4. Baturai Pantun (Pantun Saling Menyahut/ Balas Pantun)


( Biasanya dimulai oleh seseorang dari penyelenggara )
Mamuai wanyi tangkainya runtun
Wanyi dipuai di atas gunung
Mari kita baturai pantun
Mahaur-haur hati nang bingung

I
Manutuk lasung balenggang
Mapa akal handak mangalangakan
Amun buruk tapih di pinggang
Siapa jua nang manggantiakan

II
Baras limbukut jangan ditumbuk
Baik ditampi buang dadaknya
Jangan takutan batapih buruk
Kena aku manggantiakannya

I
Limbukut asalnya baras
Hagan baulah cingkaruk batu
Mun ada nang marasa maras
Siapa jua manukarakan baju

II
Baras diayak dalam sarakai
Buang banihnya ka pipiringan 
Langkar banar batapih bahalai
Sarasuk wan baju sasirangan

I

Nyaman-nyamannya makan tiwadak
Kulit durian banyak durinya
Duduk basandar bahimpit awak
Sambil bapantun palipur lara

II
Tumit sandal sasain lisit
Banyak bajalan kunyuk-kunyuk
Mun basandar jangan bahimpit
Kada tahan ada nang mancucuk

I
Awak basandar batis bahunjur
Sambil mamakan sarikaya
Amun bapandir bujur – bujur
Jangan sambatan manyalaya

(A)
Mun mamatuk lakasi sisit
Iwaknya sapat saluang
Jangan pina sasirit-sirit
Mun handak batarus tarang

(B)
Sapat saluang di bawah batang
Di bawah batang takana jarat
Nang kaya apa batarus tarang
Amun muntung ngalih manyambat

(A)
Takana jarat tali paikat
Ganting di awak talulun-lulun
Mun ngalih muntung manyambat
Datang haja ka ruman ulun

(B)
Buah kastela barandak-randak
Masak sabigi dimakan musang
Babujuran marasa  handak
Tapi takutan ditimpas urang

(A)
Musang pandan makan tiwadak
Habis tiwadak lalu  kasturi
Amun bujur – bujur rasa handak
Biar lautan disubarangi

(B)
Makan tiwadak ambil mandainya
Mandai disanga di dalam rinjing
Hati sanang kada sakira
Mandangar ucapan si ading
(A)
Ayam putih tarbang ka jambu
Limbah ka jambu ka awan pulang
Kalu handak lawan badanku
Lakasi haja pian badatang

(B)
Pucuk waluh bacabang dua
Dilayapakan ka puhun jambu
Sudah judu kita badua
Ancap kita datang ka pangulu


5. Pantun Panglipur (Pantun Hiburan/Lucu-lucuan)


Itam-itam tampuk palawi
Kamuning luruh bunganya
Itam-itam lawan panggawi
Putih kuning apa gunanya

Anak lalat guring bagantung
Anak warik manyanyiakan
Biar jahat lamun bauntung
Rupa baik kahada dimakan

Anak lalat binatang rotan
Jalutung batang kuranji
Biar jahat badan babustan
Badan bauntung manjadi haji

6. Pantun Papujian

Pulau Alalak malang malintang
Wadah Diang-Galuh mancari undang
Mata galak nangkaya bintang
Saparti amas hanyar dituang

Pacak muha mambiji batang
Kuning nangkaya awan ditulis
Pinggang rengkeng sakacak malang
Dahi nangkaya bulan sahiris

Bibir nangkaya dalima marakah
Tangan lentek manjantur penah
Gulu langgak kaya minjangan bukah
Talinga nangkaya talepok di tanah

Rambut mamak mamanjang mekar
Tumit kaya bawang sasihung
Pacak bibir manggula sekar
Telor batis menelur burung

Pipi nangkaya pauh nang lunak
Jariji halus manyugi landak
Kuku panjangnya nangkaya unak
Batis nangkaya salungsung pudak

Maulah lunta banang dirajut
Banang sagulung nukar di pasar
Jantung mandibar takajut – kajut
Imbah malihat si galuh langkar

Mambasuh muha batampungas
Siram banyu jadi barasih
Malihat ading rupa nang bungas
Lamak sadang awak nang putih

Kandal kulitnya buah kaminting
Nang kaya apa mambalahnya
Hidung mancung rambut kariting
Siapa jua nang ampunnya

Anak sapat kuliang padi
Kuliang padi bawah jambatan
Anak siapa nang lalu tadi
Anak pahaji pangurihingan

Harum-harumnya kambang malati
Kambang campaka kananga dalam
Anak siapa batamu tadi
Lamah limambut mambari salam


7. Pantun Balolocoan


Amas mirah intan sakerat
Kapal di laut gedung di darat
Mambuka pender pina harat
Tapih bakarut baju bajarat

Amas mirah intan sakindai
Apa diulah di dalam widai
Papenderan pina marudai
Wadai di piring maka am dahai

Amas mirah intan saupih
Patah halu mananggung nangka
Kahada tasusur pinggir tapih
Amun supan ulih rangka

Puhun ampalas di balukar
Guyang tungkat ka galagar
Alah supan asal tegar
Ngalih mambuang batu ka palatar

Burung barunak si burung palung
Dibarii makan dibarii nasi
Kuciak – kuciak maminta tulung
Sakalinya salawar tajarat mati

Tulak bakayuh ka Sungai Lulut
Singgah dahulu di Sungai Paring
Awak kurus karing lagi kuyut
Tanapi makannya talu piring

Manapas tapih tarus didadai
Baal sadikit takana ambun
Baancap-ancap mambibit wadai
Sakalinya tasuap sabun

Wadai dihiris dikarat-karat
Hirisannya rincung gagatas
Amun bapandir pina harat
Kupiah buruk kada batapas

Pisang talas tundunnya talu
Imbah masak dimakan warik
Wayah bahutang lamah gulu
Imbah ditagih manyanyarik

Di kanan gunung di kiwa gunung
Di bawahnya ada padang rumbiya
Bagasak – gasak turun sungsung
Sakalinya tapuruk baju mintuha

Duduk di ambin bapapandiran
Sambil bapandiran baruku - ruku
Kambing bukah saling lajuan
Imbah awaknya disimbur banyu

Anak hayam si anak piak
Tajajak sapi di tangah jalan
Kaya apa kada takuciak
Malihat burut saling ganalan

Hantu baranak duduk di lasung
Rambut baurai pina mahabang
Papar kuciak maminta tulung
Sakalinya burut takapit lawang

Di muha lawang duduk mancungkung
Sambil mamakan wadai gayam
Badimapa kada tahahalulung
Amun bisul dipatuk hayam

Bapupur – pupur bawadak-wadak
Imbahitu mamuruk sandal
Pura – pura kada pang handak
Sakalinya makan suap tapal

Dimapa kada mamuruk sandal
Lamun handak tulak ka pasar
Dimapa kada manyuap tapal
lamunnya parut liwar lapar
Piring malawin wadah gumbili
Si kai kilum kada bagigi
Nang sudah kawin bunuh yahudi
Namun nang balum garu sangkadi

Galam bakulit jangan dipahat
Tumbuh dikulilingi kaladi
Malam ini malam jumahat
Malam apdal mambunuh yahudi

Tulak ka pasar nukar durian
Sakalinya tatukar nang  buruk
Bini bulik  ka wadah kuitan
Amun lontong nya pina lintuk

Rambai padi rambai palembang
Masak sabigi dimakan musang
Maksud hati handak baelang
Sakalinya ditutupi lawang

Awak gatalan takana miang.
Pacul baju andak ka mija
Nyamannya julak guring talantang.
Pina mangaruh liwar nyaringnya


8. Pantun Marista (Pantun Sedih)

Pantun Marista adalah pantun sedih namun pantun ini mempunyai makna yang luar biasa karena banyak petuah yang bisa kita ambil. Semoga dengan hadirnya pantun marista ini dapat memberikan kekuatan hati kita yang sedang rapuh.

Anak itik umanya angsa
Inya mancucur lumut di batu
Jangan ditilik urang babangsa
Tilik akan dagang piatu

Bajayau Sangiang Gantung
Katiganya Rantau Pemarasan
Hari layau badan tahantung
Tapisah rumah kalawasan

Tinggi gunung si Karamaian
Kulihat kapal jauh balabuh
Manangis badan kasunyian
Banyu mata tiada taduh

Bamamalaman manabang  paring
Kada tatabang  si haur gading
Bamamalaman  kada taguring
Kada tadapat lawan si ading

Sapu tangan babuncu ampat
Sabuncunya dimakan api
Luka di tangan kawa dibabat
Luka di hati hancur sakali

Tabang bamban jangan di parit
Mun di parit buang kasumur
Rindang dandam jangan diharit
Lamun diharit mambawa umur

Batang sulasih badahan talu
Patah sadahan ditampur angin
Lamunlah kasih lawan badanku
Jangan dikambar lawan nang lain

Batang sulasih batangnya licin
Sarang katutut di cabangnya
Jangan dikambar lawan nang lain
Kasian diriku hidup marista

Daun mingkudu luruh kabanyu
Tasanggaknya di pancung batang
Amun sudah suratan badanku
Marista diri kuharit sorang

Daun mingkudu gugur malintang
Gugur malintang lacit ka sanja
Tapiasat di banua urang
Dalas balangsar bulik kahada

Karamunting tumbuh di padang
Burung pipikau manyarangi
Raga badan kada manyandang
Rabah rampiuh basakit hati

Dodol Kandangan manis rasanya
Apam barabai balapis – lapis
Putus gandak apalah rasanya
Basangga wihang sambil manangis

Punai tarabang disangka burak
Burak batiti di atas batang
Napa hati kada manggurak
Lamun gandak diambil urang

9. Pantun Insyap

Pantun Insyap/insaf adalah pantun nasihat yang biasa diperuntukkan bagi mereka yang sedang sadar dari perbuatan bersalah atau melakukan dosa besar. Dengan adanya pantun insaf ini maka sobat bisa mengingatkan tean-teman kalian yang suka berbuat jahat atau berbuat yang merugikan orang lain.

Tuan haji baju babalah
Balinjang-linjang di luar kuta
Mangaji mamuji Allah
Sambahyang mambuang dusa

Buah manggis si pinggir sumur
Anak undang dicucur angsa
Duduk manangis di pinggir kubur
Taganang badan banyak badusa

Bayan tarabang ka kayu basar
Hinggap di jangking nang patah
Badan manyasal di padang Mahsar
Taganang dusa kepada Allah

10. Pantun Bacucupatian

Pantun bacucupatian adalah pantun teka-teki dalam versi bahasa Banjar. nah, buat kalian yang suka dengan senda gurau maka bisa mengutip bait pantun yang satu ini. Pantun ini sangat rekomended bagi kalian yang sedang santai atau nongkrong bersama teman-teman se kampung.

Urak lampit tikarnya purun
Tikar diurak di lantai batu
Disambat naik tanapi turun
Ayu tangguh nangapa nitu

Ganal – ganalnya sarang wanyi
Sarang di dahan katapi suntul
Siapa sidin nang paling wani
Kapala urang rancak ditunjul

Baisukan tulak ka Rantau
Mambawa nasi talu bungkus
Halus – halusnya iwak kalatau
Iwak nangapa paling halus

Babarasih di tangah jalan
Buang ratik mambuang duri
Pasar nangapa sing ramian
Kapalanya nang dipukuli

Tapih hanyar tapih bakurung
Hujung atasnya bundal di dada
Sarang napa kaganaan burung
Tagalnya didiami urang


11. Pantun Urang Anum


Pantun urang anum ini yang artinya adalah Pantun orang Muda atau Anak Muda (remaja dan dewasa). Pantun ini biasanya memiliki susunan kata yang lucu dan sangat menghibur. Selain itu ada bait-bait yang memiliki makna sebagai nasehat. Nah, buat sobat yang saat ini masih berusia 15-27 Tahun maka sangat cocok sekali untuk mengutip pantun bahasa banjar ini.

Ungut – ungut burung pialing
Ka Kandangan jalan ka Gambah
Ungut – ungut bapiragah garing
Karindangan supan bapadah

Cuka laang di dalam  cupak
Kulang kaling buah timbatu
Takurasam kurihing simpak
Handak bujang tapilih balu

Mun malala santan Birayang
Nyiur gading nyiur tundunan
Mun talihat si ading bujang
Liur baik liur baungan

Tiup api di gunung ledang
Habu-habunya kutampi jua
Niat hati salagi bujang
Balu-balunya kuhadang jua

Sudah tahu garubak lalu
Kanapa jua kada ka pinggir
Sudah tahu diriku balu
Kanapa jua kada papikir

Kambang laus batangkai dua
Luruh sakaki hanyut ka banyu
Kilir - kikiliran sibanyu mata
Sudah saminggu kada batamu

Jangan dilipat kain tilasan
Baluman karing dadai dahulu
Jangan diharit hati dandaman
Baluman sanang kada batamu

Bulan barakun bintang sahapat
Suluh di tangan kada baapi
Supan batakun handak badapat
Rindang pang dandam tabawa mimpi

Nyaman – nyamannya mamakan karak
Makan karak di pipiringan
Nyaman – nyamannya si ading parak
Kawa jua batitiringan

Ampar tikar di dalam jukung
Siapa jua marabahinya
Rambut ikal mamak di hujung
Siapa jua manampahinya

Putih kuning maambun pupur
Pupur bangkal si sari gading
Pina harum angin manampur
Kada lain awak si ading

Asam pauh dalima pauh
Rama – rama batali banang
Ading jauh kakanda jauh
Sama – sama pada mangganang

Rama – rama batali banang
Kutaliakan ka puhun kupang
Sama – sama kita mangganang
Mudahan kita batamu pulang

Tabang bamban kuricih – ricih
Imbah kuricih kubabat pulang
Hati dandam bamula ampih
Bawa badapat baumpat pulang

Apik-apik manyusun sirih
Ada tasusun nang balampirin
Apik-apik pian mamilih
Ada tapilih diriku miskin

Sudah tahu jambatan licin
Kanapang ading naik kurita
Sudah tahu diriku miskin
Kanapang ading manaruh cinta

Jaruju padang jumampai
Paikat laki dadaian kain
Lamun judu baluman sampai
Hakikat hati kada kalain

Jangan mangayuh maminggir-minggir
Kalu tarumpak batang kaladi
Jangan ikam manyindir-nyindir
Kalu sampak lading balati

Tamputuk hanyut ka pinggir
Ka pinggir di kayu tangi
Haram kutuk kada manyindir
Hadatnya di buku nyanyi

Jangan dilurut sicarmi kami
Carmi kami umpan ajaran
Jangan diturut nyanyi kami
Nyanyi kami hanyar lajaran

Sirih kuning larut salambar
Siapa jua ampun kinangan
Putih kuning di dalam gambar
Siapa jua ampun tunangan

Jaka tahu saluang mudik
Kutimbai si lunta jarang
Jaka tahu di ading mudik
Kuimbai jalan subarang

Biar laut bacabang dua
Kunyalami si jukung kuin
Biar maut mancabut nyawa
Kada kurela lamun kalain

Mapa akal handak malunta
Iwak tilan di pakajangan
Mapa akal handak malupa
Ilan-ilan nang kaganangan

Anak sapat maliang padi
Maliang padi bawah jambatan
Anak siapa nang lalu tadi
Mambuang limbai lambat-lambatan

Sungai tabuk banyunya dalam
Pacah buih di sungai asam
Rasa malibuk hati di dalam
Malihat ading batapih lasam

Manisan ditatak lima
Dibuat ka dalam lanjung
Hakunkah kujujur lima
Kuulahakan rumah banjung

Baik bunyinya burung katutut
Kada manyama turai kuriding
Lamah urat lamah lintuhut
Malihat ading nang takurihing

Maritam tampuknya manggis
Kamuning luruh bunganya
Biar hirang lamunnya manis
Putih kuning apa gunanya

Marimis di banyu dalam
Banyu dalam kacap-kapan
Manangis di tangah malam
Ading bungas jadi ingatan

Mahadang si buah manggis
Masak sabigi isi dalapan
Taungut rindu manangis
Hati nang rusak karindangan

Hari ka hari kalawan bulan
Kalawan tahun tasampuk jua
Amun diri sudah karindangan
Balisah guring apa ubatnya

Jangan diampar tikar di pasir
Kalu ampat buncunya takait
Janganlah ancap kalu manaksir
Kalu kantungnya kada baduit

Apalah habar bayan manari
Anak katutut bajalan malam
Apalah habar datang kamari
Manuntut janji samalam

Kapal api baroda dua
Siang malam kaluar kukus
Apalah janji kita badua
Janji samalam baluman putus

Ayam putih tarbang ka jambu
Limbah ka jambu ka awan pulang
Kalu handak lawan badanku
Lakasi haja pian badatang

Ujar habar banyak baiwak
Saikung-ikung kada mawadi
Ujar habar banyak nang handak
Saikung-ikung kada nang jadi

Jukung kuin si pacah rangat
Dibatak jangan di katuriman
Si ading kawin kada kutangat
Asal kaka jangan dilupaakan

Kalu pang mamilih dupa
Dupa damar kalunya lain
Kalu pang mamilih rupa
Rupa langkar hatinya lain

Kada tasalah mamilih damar
Asal damarnya kada babigi
Kada tasalah mamilih langkar
Asal langkarnya kada tabagi

Kalu sudah babanam damar
Jangan bamban tabawa-bawa
Kalu sudah dapat nang langkar
Jangan ading tasia-sia

Asah lading  kilir ka batu
Sajarilah jangan dibari luka
Mun tapisah lawan badanku
Saharilah jangan dibari lupa

Manangguk di sungai raya
Kumpai juluk nang kutataki
Dangar suara bunyinya iya
Jalan liuk nang kuhantasi

Barambai tabuk Barambai
Barait lawan Rantau Badauh
Mudik baimbai labuh baimbai
Jukung nang dua jangan bajauh

Sungai tabuk banyunya dalam
Kubibit cirat kuciukakan
Rasa malibuk hati di dalam
Kubibit surat kukirimakan

Sungai madang tabingnya tinggi
Kawa maundak si kalayangan
Maminta hadang tahun ini
Pahadangan mancariakan


12. Pantun Kakanakan

Pantun Kakanakan adalah sebuah bait pantun yang memiliki makna akan dunia anak-anak dari mereka bermain, bersosial dengan satu sama lain dan juga pantun seru-seruan serta ada sedikit nasihat.

Ampar – ampar pisang
Pisangku balum masak
Masak sabigi dihurung bari-bari
Manggalepak manggalepok

Patah kayu bengkok
Bengkok dimakan api
Apinya cangcurupan
Garitak disintak dahuluakan masak


Cuk cuk bimbi
Bimbi tuan sarunai
Tacucuk takulibi
Muhanya kaya panai
( Sagincul liu liu, Sagincul liu liu )

Ungga - ungga apung
Apung sinali-nali
Talipat daun bakung
Raja punai raja wali

Jun – jun alai
Tapatuk burung di laut
Tatajun ka balai
Katulangan tulang walut

Sumangka masak mangkal
Dijajak linak-linak
Urang tuha kada baakal
Malawani kanak-kanak

Pangantin pangintut
Palapah rumbia
Nang bini takantut
Nang laki tabahira

Kastila buruk di dahan
Di dahan badaun dua
Kakanakan bahingusan
Minta buangi wan mamanya

Guring-guring anakku guring
Guring diakan dalam ayunan
Matanya kalat disuruh guring
Untung batuah lagi baiman

Guring-guring anakku guring
Guring badundang dalam pukungan
Mata bapajam sudahlah guring
Budi bauntung parajakian

Anak lalat guring bagantung
Anak pang wanyi manyanyiakan
Batahi lalat tanda bauntung
Budi nang baik kakasih tuhan

Daun paring batang pirawas
Daunnya maampat cabang salawi
Anakku guring sihat wan waras
Panjang umurnya hidup babakti

Rawa - rawa puhun manggis
Tatawa sambil manangis

Manggala gugur ka tahi
Bagaya jadi kalahi

Sisiuragung umpannya lalat
Mata mancurung halarnya tajarat

Sakit parut makan tapai
Sakit burut kana japai

Dul dul cak
Kapala gundul ditampar cacak

Halang manari di pucuk manggis
Umanya lari anaknya manangis

Mandur tali kawat
gawi mundur makan kuat

galuh kaciput tarung babanam
galuh takantut babau pakasam

Penutup

Nah, itulah kumpulan Pantun dalam Bahasa Banjar yang dapat saya sajikan. Semoga dengan adanya artikel ini bisa menjadi referensi sobat semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di koleksi pantun yang lainnya.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel